הגר"ח קניבסקי בברכה נדירה: "התורמים והמסייעים יזכו לראות פני משיח"

בכנס פתיחת מגבית החירום "חלקי עמו", להצלת מוסדות התורה 'תפארת ציון – קרית מלך' הוקרא מכתבו של מרן שליט"א על הסיוע לבנו, ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קנייבסקי שליט"א בו כתב: "הצלתו הצלתי וישועתי ישועתי" המכתב המלא וההבטחה