שר הביטחון: "ההסכם הנרקם עם איראן היא שגיאה היסטורית"

שר הביטחון, משה יעלון, נאם באסיפה הכללית של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, שהתקיימה לפני שעה קלה בירושלים והתייחס לשלל האתגרים שניצבים בפני מדינת ישראל: "אם רוצים להימנע מאופציה צבאית צריך להשתמש בכל הכלים, בעיקר סנקציות חריפות, ולא להקל בהן ולכן ישראל חייבת לצעוק: 'אנו עומדים לפספס הזדמנות'!" • "לישראל יש זכות להגן על עצמה והיא מוכנה להגן על עצמה בכוחות עצמה".