ת"ת בני הישיבות רחובות

פֵּירוֹתֵיךָ מְתוּקִים • ט"ו בשבט בת"ת בני הישיבות ברחובות בהשתתפות המרא דאתרא הגר"ש קוק

מעמד רב רושם התקיים בתלמוד תורה בני הישיבות בעיר רחובות העומד בנשיאות המרא דאתרא ורב בית הכנסת "החורבה" הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א ובראשות הרה"ג רבי נחמי' שלום שליט"א

פֵּירוֹתֵיךָ מְתוּקִים • ט"ו בשבט בת"ת בני הישיבות ברחובות בנשיאות המרא דאתרא ורב בית הכנסת "החורבה" הגר"ש קוק

מעמד רב רושם התקיים בתלמוד תורה בני הישיבות בעיר רחובות העומד בנשיאות המרא דאתרא ורב בית הכנסת "החורבה" הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א • צפו: