ת"ת החדש ירושלים

במסיבת חומש הילדים הציגו את קבלת התורה והאומות • גלריה

בת"ת 'החדש' בירושלים התקיימה מסיבת חומש מפוארת לילדי החמד • הילדים הגיעו אל ראש ישיבת פורת יוסף גאולה הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א וקיבלו מידיו את החומש תוך כדי שהוא מברכם שיזכו לגדול בתורה וירא"ש • בסיום מסיבת החומש ערכו הילדים הצגה מושקעת על שיר קבלת התורה והאומות.

תִּפְדֶּה בְשֶׂה • ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן פדה את החמור בת"ת החדש

בדבריו אמר כי פטר אותיות טרף. וחמור אותיות רמח. כלומר אם אדם הוא טרף - יש לו חולי. מה יעשה? יפדה אותו בשה. ע"י שמקיים מצוות פדיון פטר חמור אז האותיות חמור הופכות לרחם והקב"ה מרחם עליו ומרפא אותו • צילום: יעקב כהן

הגר"ע אויערבאך בת"ת החדש בירושלים: רוצים להתערב בחינוך – אל תגעו במשיחי

ברוב פאר והדר נערכה השבוע מסיבת חומש לילדי כיתת מכינה בתלמוד תורה "החדש" בירושלים. את המשא המרכזי נשא הגאון רבי עזריאל אויערבך שליט"א, אשר עמד בדבריו על שמירת ההתערבות מהכנסת תכנים חיצוניים: "רוצים לחתור לחינוך של בני ישראל. אל תגעו במשיחי." בסיום דבריו חילק לחתני המסיבה את החומש החדש ובירכם שיגדלו לגאון ולתפארת כמו כן בירך את המנהל הרב אהרן רפאלי שליט"א על ההשקעה והמסירות בחינוך התלמידים .בסיום נערכה לראשונה הצגה מוחשית מאת ילדי השמחה על הקרבת קרבן חטאת, עם המחשה של העבירה בהטיית הנר וקריאה לאורו בשולחן שבת .כהנים בעבודתם, לויים בדוכנם וישראל במעמדם. ההורים וכל המשתתפים יצאו בהרגשה עילאית והודו לכל הצוות הנפלא על כל ההשקעה הרוחנית בילדיהם. צילום: יעקב כהן

גלריה: מסיבת חומש בתלמוד תורה 'החדש' בירושלים

ברוב פאר והדר נערכה השבוע מסיבת חומש לילדי כיתת מכינה בתלמוד תורה "החדש" בירושלים. את המשר המרכזי נשא הגר''ע אויערבך , בסיום המעמד נערכה הצגה מוחשית ע''י ילדי השמחה על הקרבת הקרבנות עם המחשה של כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל במעמדם. - צילום יעקב כהן