ת"ת סאדיגורה ירושלים

אֵ-לִי אַתָּה וְאוֹדֶךָּ • מסיבת חנוכה לילדי ת"ת סדיגורה בירושלים

מסיבת חנוכה לילדי ת"ת "קדושת התורה" דחסידי סדיגורה בעיה"ק ירושלים בראשות כ"ק האדמו"ר מסדיגורה שליט"א שהגיע במיוחד מבני ברק להשתתף במעמד • צילום: שוקי לרר

גלריה • האדמו"ר מסאדיגורה ביקר בת"ת סאדיגורה בירושלים

כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א הגיע לביקור בתלמוד תורה סאדיגורה במסגרת שהותו בירושלים בשב"ק שירה - חמשה עשר בשבט - האדמו"ר שליט"א עבר בין כיתות הת"ת ובחן את התלמידים והתרשם מידיעותיהם • צפו בתמונות