120 לישיבת קמניץ

מעמד אדיר • כנס יסוד התאחדות בוגרי מוסדות ישיבת קמניץ

ביום א' ליל היארצייט של מרנא ה"ברכת שמואל" זיע"א. במלאות מאה ועשרים שנה ליסוד ישיבת כנסת בית יצחק התאספו אלפי בוגרי ישיבת קמניץ ומוסדותיה בחדר האוכל של הבנין החדש • צילום: שמואל דריי

נשלמות ההכנות לאירוע הגדול – כנס יסוד התאחדות בוגרי "ישיבת קמניץ" במלאות 120 שנה ליסוד הישיבה

נשלמות ההכנות לאירוע הגדול כנס יסוד התאחדות בוגרי "ישיבת קמניץ" בראשות ראש הישיבה הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א חבר מועצג"ת • המעמד ההיסטורי יתקיים ביום א' פרשת ויצא אור ליום ה' כסליו יארצייט מרנא בעל ה"ברכת שמואל זיע"א במלאות 120 שנים לייסוד הישיבה הקדושה • סקירה מלאה לקראת המעמד