CUFI

אחיו התאום של הדר גולדין לבכירים אמריקנים: "לא לשיקום עזה מבלי השבת הגופות"

"באתי לבקש את עזרתכם כדי להחזיר את אחי התאום הביתה", יאמר צור גולדין ל-5,000 המשתתפים בכנס CUFI בוושינגטון, בהם חברי הקונגרס, אנשי תקשורת ומובילי דעת הקהל בארצות הברית