FBI

נאצות, קללות ומיילים אנטישמיים למסעדה יהודית • פלורידה 2012

מסעדה יהודית בפלורידה מותקפת מהרגע שנפתחה - לפני כ-4 חודשים, בנאצות וקללות אנטישמיות • השיא נרשם כאשר מישהו גרם לדליפת גז במקום, רק בנס לא קרה אסון גדול יותר • המשטרה המקומית עירבה גם את ה-FBI

ישראלי הדליף: ה-FBI האזין לשגרירות ישראל

הרשעתו של עו"ד שמאי ליבוביץ, הישראלי שהסכים לייצג את הטרוריסט מרואן ברגותי, קשורה למסמכים עם תמלולי האזנות שהדליף מסיבות אידיאולוגיות כנגד ישראל • כך חושף ה'ניו יורק טיימס'