HT קליניקס

הנהלת מחוז מרכז בקופת החולים מכבי סיירה במכון HT קליניקס בבני ברק והתפעלה מבדיקת הלב החדשנית

בכירי המחוז, בראשות מנהלת מחוז מרכז גב' דבורה חסיד, סיירו במכון בליווי ראשי המכון שסקרו בפניהם את הבדיקה החדשנית לגילוי מוקדם של מחלת לב כללית ללא מאמץ

ראשי זק"א ת"א סיירו במכון HT קליניקס וסיכמו על שיתופי פעולה אפשריים

ראשי זק"א ת"א ובהם מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד ומפקד זק"א ת"א ר' חיים נוגלבלט סיירו במכון הלב החדשני בבני ברק וחזו מקרוב אחר יעילות ופשטות בדיקת הלב לגילוי מחלות לב כליליות • בתום הסיור סיכמו הצדדים על שיתופי פעולה ובהם קיום יום מודעות ובריאות למתנדבי זק"א ת"א