שבת מרוממת ומיוחדת עברה על בני קהילת 'עדת ישראל' במלבורן לקראת עזיבת הגאב"ד את הקהילה ועלייתו ארצה ביום שני הקרוב • בסעודת רעווא דרעווין ובמעמד 'צאתכם לשלום' לאחריה השתתפו קהל רב שהאזין לדברי פרידה מרגשים שנשא הגאב"ד הישיש • צפו

דברי הפרידה של הגאב"ד

הריקודים חלק א

הריקודים חלק ב

שירת המקהלה באירוע

הגאב"ד הישיש נפרד מבני קהילתו והודיע: "עובר לגור בארץ ישראל"