יו"ר ועדת הגיוס הבהיר כי הדיונים האינטנסיביים יימשכו: "החוק יאושר בסופו של דבר". סעיף המטרה בחוק שונה תוך מחיקת המילים "צמצום אי השיוויון", אך מקלב הביע הסתייגות מעצם קיומו. ח"כ שטרן הודיע כי 'יש עתיד' תתנגד לחוק בקריאה השניה והשלישית

הקרב על חוק הגיוס: חברי ועדת הגיוס שהוקמה כדי להכין את החוק לקריאה שניה ושלישית התכנסו הבוקר פעם נוספת, זאת למרות שלפי מה שנראה כרגע, החוק לא יאושר במושב הנוכחי, והממשלה תבקש ארכה מבג"ץ.

בתחילת הדיון הוצג שינוי משמעותי בנוסח החוק, כך שבמקום הסעיף הקובע כי מטרת החוק היא "צמצום אי השוויון בגיוס תוך הכרה בחשיבות לימוד התורה", ייכתב: "מטרת החוק לעגן בחוק הסדר לדחיית שירות לתלמידי ישיבות אשר תורתם אומנותם, תוך הכרה בערך לימוד התורה". בנוסף נכתב כי תהיה חתירה להגדלת מספר המשרתים החרדים בצה"ל.

על פניו מדובר בשינוי חיובי, אלא שח"כ אורי מקלב הסביר את הבעיה בעצם הגדרת סעיף המטרה בחוק. אנחנו בבית המחוקקים ואחר כך בית המשפט יצטרך לפסוק על פי מה שאנו מחוקקים פה, אנחנו גם מסתכלים כל הזמן על מה בית המשפט העליון יגיד בנושא, חוק זה הוא הסדרת מעמדם של בני הישיבה בגלל שעכשיו אין הסדרה,

ליצמן באולטימטום לנתניהו: "ארכה מבג"ץ או שאני מתפטר תוך שבוע"


לא היה סעיף מטרה באף חוק עד היום, גם הבג"ץ לא התייחס לזה, אסור לשכוח שמשרד הביטחון שהביא את תזכיר החוק הביא סעיף מטרה אחד, הם לא חשבו בית המשפט כמונו אלא הם (משרד הבטחון) לא ישבו איתנו, וקבעו את הערך הזה ועל פיו הביאו את תזכיר החוק המסדיר את לומדי התורה כי יש ערך ללימוד התורה, עכשיו אתם מכניסים עוד ערכים ואתם מקטינים את ערך לימוד התורה, קשה לנו הדבר הזה כי הכנסת הערכים אחרים מקטינה את ערך לימוד התורה בחוק".

נציג 'יש עתיד' בועדה, ח"כ אלעזר שטרן, הודיע כי אם השינוי יתקבל – מפלגתו תצביע נגד החוק בקריאה השניה והשלישית.

יצוין כי עם פתיחת הישיבה הביע יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד אמסלם, אופטימיות באשר לסיכויים כי החוק יאושר. הוא הבהיר שישיבות הועדה יימשכו עד הרגע האחרון, כאשר ההנחה היא שאם הכנסת לא תספיק להצביע על החוק לפני תום המושב, היא תעשה זאת בכינוס פגרה מיוחד.

"זה לא חוק גיוס אלא חוק דיחוי. מגייסים דווקא בחורי ישיבה ספרדיים? שקר!"