למה משה רבנו לקח 3,000 חיילים מכל שבט? מדוע אימו של הכהן הגדול מספקת לרוצח מיני מאכל ומיני מתיקה? איך מתפללים לה'? כל זאת בסרטון קצר עם מסר ועצה לחיים מאת הרב אלחנן כהן, ראש בית ההוראה הליכות עולם