אלפי בני הישיבות הקדושות השתתפו אמש בכינוס חיזוק מיוחד לקראת ימי בין הזמנים הבעל"ט • במרכז המעמד: משאו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין • בפנים: שידור חוזר מהמעמד - ההכנות, המשתתפים ודברי החיזוק

https://www.jdn.co.il/gallery/1026690