מי יכול להיות צדיק יסוד עולם? האם גם אני יכול? מה צריך לעשות בשביל זה ועד כמה זה קשה? מסר, עצה לחיים ווארט לשולחן שבת לפרשת ראה, מאת הרב אלחנן כהן שליט"א ראש בית ההוראה "הליכות עולם"