צפו בווארט לשבת, מתובל בניגון רגש ומדברי תורתו של הרה"ק בעל ה"מי השילוח" מאיזביצה זי"ע בהגשת ר' מענדל ראטה • באידיש ובעברית

אידיש:

עברית: