הרב דוד חבושה מגיש טיפים קצרים וקלים לבעל תוקע עם הדגמה בתקיעת שופר