ג'ורג' השקיע את כל הכוחות בהחייאה, אך היא לא צלחה. האם זו סיבה להאשים אותו ברשלנות? מדוע השופט הסכים עם כתב התביעה? ומה אנו למדים מזה? סיפור, מסר, עצה מעשית ווארט לשולחן שבת מאת הרב אלחנן כהן ראש בית ההוראה "הליכות עולם"