במה שגו המובילים הזריזים? על מה התלונן בעל הבית? ומדוע דווקא בשבת חשובה כל כך קוראים את הפרשה הקצרה ביותר? • מסר, עצה מעשית ווארט לשולחן שבת פרשת וילך מאת הרב אלחנן כהן ראש בית ההוראה "הליכות עולם"