הראש"ל דיבר על הצרות הקשות שיש לעם ישראל. וסיפר שהוא הולך ממקום למקום הן בארץ והן בחוצה לארץ, ומביאים לו פתקים, ואח"כ כשהוא קורא אותם כמעט ובוכה על הצרות, ולכן יש להתחזק בתפילה ומעשים טובים

הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגר"י יוסף שליט"א – נשיא מועצת הרבנות לישראל , קורא להתחזק בימים הנוראים ולא להיות שאננים, כי כל מה שיקרה אתנו בשנה הקרובה נכתב ונחתם בימים אלו.

בכנס חיזוק שנערך בימים אלו ע"י 'המרכז למורשת מרן' להבין ולהשכיל, דיבר הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגר"י יוסף שליט"א – נשיא מועצת הרבנות לישראל, על הצרות הקשות שיש לעם ישראל. וסיפר שהוא הולך ממקום למקום הן בארץ והן בחוצה לארץ, ומביאים לו פתקים, ואח"כ כשהוא קורא אותם כמעט ובוכה על הצרות שיש לעם ישראל, זה חולה במחלה, פלוני חולה במחלה, ה' ירחם.

ולכן קורא מרן הגר"י יוסף שליט"א להתחזק בתפילה ומעשים טובים, כדי שנזכה להיכתב ולהיחתם לשנה טובה ומתוקה, לשנת בריאות ושפע.

ובתוך דבריו הרחיב על מעלת ספרי אביו מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ואמר "יש אנשים שמבינים שאין כמו מרן בהלכה, אבל עדיין לא כולם זכו להבין את זה. אשרי הזוכה".