הכותרת מטעה. הוא אמר את אומן ברשימה של דברים חיוביים, כשהוא רוצה להדגיש את חשיבות התורה בנוסף לכל אלה