וחושך על פני תהום" - האם באמת אין יאוש? כיצד אפשר לקום לאחר נפילה קשה? סיפור, עצה מעשית ווארט לשולחן שבת פרשת בראשית, מאת הרב אלחנן כהן.