גיע לתפילת ׳וותיקין׳ בבית הכנסת המרכזי ״מארינה רושצ׳ה״ במרכז מוסקבה, בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט״א. וידאו וגלריה
הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף שליט״א, שנחת בטיסת ביינים במוסקבה, הגיע לתפילת ׳וותיקין׳ בבית הכנסת המרכזי ״מארינה רושצ׳ה״ במרכז מוסקבה, בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט״א.
לאחר התפילה התיישבו הרבנים הראשיים ל׳פת שחרית׳ לכבוד ראש חודש במרכז היהודי, בשילוב דברי תורה והתעניינות על מצבם של יהודי רוסיה בכלל והפעילות הגדולה של מאות שלוחי חב״ד במוסקבה וברוסיה בפרט.