על מה הצטערו תלמידיו של הרב? מה יכול לגרום דיבור אחד קטן? ומי דורש את נח לגנאי? סיפור, מסר, עצה לחיים ווארט לשולחן שבת פרשת נח. מאת הרב אלחנן כהן ראש בית ההוראה "הליכות עולם"