חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה,
עוצו עיצה ותופר… כי עימנו אל!! והקב"ה מצילנו מידם!!

…והקב"ה מצילנו מידם!