"כמה אתה נותן בשביל חיים???": וינרוט במסר מרטיט מלפני 14 שנה • צפו

"אצלי העולם מתחלק לשניים: אלה שמאמינים שתורה היא יסודו של עולם, ואלה שלא מאמינים". עו"ד יעקב וינרוט זצ"ל, במסר מרטיט ומחייב, באסיפה שנערכה לטובת כולל "נחלת משה", לפניכם קטע מתוך דבריו חוצבי הלהבות