"קדושי השואה זועקים ומתחננים למען קדושתה של ירושלים": מאז ומעולם לא הסכים זקן האדמו"רים הרבי הישיש מקאליב שליט"א להתערב בבחירות. הבוקר זימן אליו האדמו"ר במפתיע את המועמד החרדי יוסי דייטש כדי להביע בפניו את תמיכתו הבלתי מסויגת

מאז ומעולם לא הסכים זקן האדמו"רים הרבי הישיש מקאליב שליט"א להתערב בבחירות בשום צורה שהיא. הבוקר זימן אליו האדמו"ר במפתיע את המועמד החרדי יוסי דייטש כדי להביע בפניו את תמיכתו הבלתי מסויגת.

"קדושי השואה זועקים ומתחננים למען קדושתה של ירושלים" אמר הרבי בכאב, "יש לנו מועמד חרדי אוהב שלום ורודף שלום ועלינו להתאחד ולפעול עבורו בכל כוחנו". הרבי שליט"א העניק לדייטש ערבה מה'הושענות' לשמירה ולברכה, ונתן את ברכתו החמה להצלחת דרכו לבחירתו כראש העיר הבא, והבטיח כי כל מי שיפעל עבורו ויחזק את חורבות ירושלים יזכה לראות ישועות גדולות.