אנו מגישים את שיחתו המרתקת של המחנך הרב דוד רוזנברג הי"ו, יו"ר מכון 'עולמות' • והשבוע פרשת וירא: על בני ערובה המגינים על שוביהם – מַהֵר הִמָּלֵט עַל נַפְשֶׁךָ • צפו

הרב דוד רוזנברג בהרצאה מאלפת בהקשר לתסמונת שטוקהולם הידועה, ובצורך לעתים לשנות כיוון בחיים, בכל מצב מתמשך של סבל רוחני, רגשי או גשמי.
הגישה הראשונית והמועדפת היא בוודאי – התמודדות עם הקושי, להשתדל להפוך מר למתוק, ולבחון את היתרונות מול החסרונות, אך במידה והדבר לא עולה יפה שוב ושוב, ולאחר הבנה והחלטה שלטובת החיים הרוחניים והרגשיים הצורך הוא 'לנטוש', ראוי לקיים את הפסוק בפרשתנו (וירא): קום הימלט על נפשך – אין צורך להישאר בדווקא במצב של סבל ומועקה, אל תביט אחריך.

'מאן דבּיש ליה' – מי שלא טוב לו בעיר זו – ילך לעיר אחרת, כך למדונו חז"ל (בבא מציעא עה:), ולא – הוא עלול להיחשב מאלה שהם 'צועקין ואינן נענין'.

הניסיון מוכיח שבדרך כלל, יד ה' מכוונת הצלחה גדולה לזוכים להתרומם ולעשות מעשה בעת הצורך, הם רואים סייעתא דשמיא מרובה במעשיהם.