"והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו": הרב יונתן שטנצל בסקירה היסטורית מרתקת על חלומות וחולמים מפורסמים. צפו