המעמד המיוחד יתקיים לאחר סדר לימוד לזכות המבקשים ישועה. בראש המעתירים לישועה "בזאת השנה" חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א ועמוד התפילה שבדור הגאון רבי בנימין הצדיק פינקל שליט"א • צפו: כך זה ייראה

תכונה ודריכות רבה בקרב ציבור יראי ה' בני התורה ובפרט בקרב אלפי בני ישראל שכבר נושעו עד היום בישועות גדולות, לקראת המעמד המרטיט שיתקיים אי"ה בזמן המסוגל, חצות לילה ד'זאת חנוכה' בו יעתירו המוני בית ישראל בסדר התפילה המיוחד.

את סדר התפילה תיקנו חכמי הסוד בינהם הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל ועליהם המליץ רבן של כל בני הגולה מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א לכוללי "רינה של תורה", לישועת מצפי זיווגים. מרן שר התורה מפליג תדיר בחשיבותם ובאורח קבע עומד כעטרה לראשם של מעמדות "רינה של תורה", בסוד ישועה וסגולת הקודש, אשר בס"ד הושיעה רבים.

מופתים רבים נודעו מקרב השמות שהוזכרו במעמדות התפילה המיוחדת, והמה פורסמו ברבים כסגולה בדוקה ומנוסה להקמת בית נאמן בישראל. כהוראת מרן שר התורה, יעתירו מאות עמלי התורה בתפילה המיוחדת שתוקנה במיוחד למעמד, רק לאחר סדר לימוד של ג' שעות רצופות בתענית דיבור ל"ריבוי זכות התפילה" ויצטרפו להמוני בית ישראל שיעתירו ברחמים פני שוכן מעונה בכוח הזמן הקדוש והמסוגל, בכוח התורה, בכוח סגולת הקודש ובכוח מקחם של צדיקים וקיום דבריהם.

לימוד הסדר המיוחד ג' שעות רצופות בתענית דיבור יתקיים אי"ה על ידי מאות לומדי רשת הכוללים "רינה של תורה" בהיכל בית מדרשו של מרן – בית הכנסת לדרמן, כאשר למעמד התפילה המיוחד שבסיומו, מצטרפים רבים אחרים להעתיר באווירה המיוחדת של שערי שמיים פתוחים ששמעה יצאה למרחוק, ע"י רבים ששמותיהם הוזכרו שם ונושעו בס"ד.

הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א ראש ישיבות ארחות תורה כותב מכתב נדיר לרגל המעמד כי "הזכות האדירה של לימוד התורה הק' נותן תקוה גדולה, וכאשר מתאספים ללמוד כמה שעות רצופות ואח"ז מתפללים, באים בכח מעשיהם ודוחים את הגזירות ורואים ישועות". כאשר חמיו מרן שר התורה ביקש גם הוא להצטרף למכתב וחתם בחתימת יד קדשו.

סדר הלימוד יתקיים אי"ה בבית הכנסת לדרמן בבני ברק, בית מדרשו של מרן, ולאחר מכן יתקיימו מעמדות התפילה בשתי מקומות בו זמנית בראשות רבותינו עמוד התפילה בדורנו הגאון רבי בנימין הצדיק פינקל שליט"א, וחתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א, ועמם ראש כוללי רינה של תורה הגאון הצדיק המקובל רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א יחד עם אלפים שיעתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט. וכן בעזרות הנשים שיפתחו במיוחד למעמד.

המעמד המרכזי יתקיים בבית המדרש לדרמן במקום התורה שם תהא התפילה, ומעמד נוסף יתקיים באותה שעה על ציונם של מרנא החזו"א זיע"א ובסמוך לו ציון המקובל רבי יעקב משה רביקוב זיע"א (ה"סנדלר"). מעמד זה הוא מעמד תפילת חשאין" תפילה אשר נהגו בה בחשאין ונזהרו מאוד שאין צריך הישועה יידע הימנה. מרן שר התורה שליט"א הורה לראשי הכוללים כי יזכירו שם שם בפרטות. בכח התורה, בזמן המסוגל, ובמקום המסוגל הזה.

שמות להזכרה במעמד הקדוש שכבר הושיע רבים בס"ד ניתן למסור כאן או בטלפון 0722-600-200.