כשהרב שלמה טויסיג, מקהלת 'ידידים' ואברומי ברקו ותזמורתו על במה אחת מובטחת לנו שמחה חסידית מתפרצת וסוחפת. צפו