וכל שאר עושקי העם הדלים והחלשים =
שמחים שנתניהו יהיה המנהיג הבא של מדינת ישראל