"מה הוא ירוויח מזה שאחר כך הוא יהיה פושט רגל"? מרן הרב שטיינמן זצוק"ל נשאל בנוגע לסוגיות הנוגעות לכלכלת בית נכונה. צפו בתשובותיו המחכימות