מבט מיוחד על פרשת השבוע מאת: הרב נחמיה וילהלם, שליח הרבי מליובאוויטש זצוק"ל בבנגקוק

סיפר הבעל שם טוב, בביתו של מלך אחד היה איש שידע לנגן בכינור. והאיש ניגן לפני המלך בכישרון רב. אחד מניגוניו היה מאוד אהוב על המלך, והמלך ציווה על האיש שינגן לפניו את הניגון הזה בכל יום כמה פעמים.
עברו ימים, והנגן איבד את החשק לנגן את הניגון המיוחד, כבר נמאס לו כל יום לנגן את אותו ניגון.

החליט המלך שימצא דרך לעורר אותו ולהכניס לו חשק לנגן את הניגון האהוב עליו? בכל יום ובכל פעם שרצה לשמוע את הניגון שלח לקרוא לאדם חדש מהשוק שעדיין לא שמע את הניגון מעולם. האורח היה מתלהב מהניגון וכך היה מכניס התלהבות בלב המנגן, שהתחיל לנגן את הניגון מתוך חשק. כך עשה המלך זמן רב, ובכל פעם היה מביא מהשוק אדם אחר.

עבר עוד זמן והמלך החליט שזו טרחה גדולה מדי להביא כל פעם אורח חדש, לכן ציווה המלך לכסות את עיניו של המנגן.

ומאז, בכל פעם שעלה ברצונו של המלך לשמוע את הניגון שאהב, אמר למנגן: "הנה כאן איש חדש, שלא שמע את נגינתך מעולם." כיוון שעיניו היו מכוסות, האמין כי כך הדבר, ונולד בלבו תענוג חדש לנגן את הניגון מתוך התעוררות הלב.
*
בפרשת השבוע אנחנו קוראים על המכות שהביא הקב"ה על מצרים כהכנה ליציאת עם ישראל ממצרים, "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים" תורת החסידות מלמדת אותנו שמצרים זה מצב פנימי שיש לכל אחד מאיתנו, ועלינו לצאת בכל יום מחדש ממצרים, מהמיצרים וההגבלות שמפריעות לנו בעבודת ה' ובחיבור לחלק הרוחני שבתוכנו, אם כן עלינו ללמוד מיציאת עם ישראל ממצרים איך לצאת מהמצרים האישי שלנו,

המכה הראשונה שהביא הקב"ה על המצרים היתה מכת דם. כל המים של מצרים הפכו לדם, כידוע מים מסמלים קור ורוגע ולעומת זאת דם מסמל חום והתלהבות. כך גם ב'מצרים' האישי, אם יהודי רוצה לצאת מהמצרים שלו, עליו לצאת מהקרירות ולהפוך את המים לדם. להפוך את האדישות להתלהבות. בטבעו של האדם להתלהב מהכסף, מהקריירה והחומריות שמסביב ולעומת זאת כשמקיים מצוות לפעמים עושה את הדברים מתוך הרגל ואדישות ולא באמת שמח ומתלהב בעבודת השם. באה התורה ומלמדת אותנו שבתחילת העבודה עלינו להכניס חום והתלהבות בעשייה שלנו, למצוא תמיד רעיונות שיגרמו להביא את עצמנו לידי התלהבות ומכאן הדרך תיפתח לשמחה וזריזות בכל דבר טוב שנוכל לעשות בעולם. כשהאדם בהתלהבות התפילה נראית אחרת, הזמן שהוא יקדיש לחינוך הילדים יהיה אחר וכל מצווה שתזדמן לידיו תיעשה בשמחה.

יהי רצון שנזכה לצאת ממצרים, לחמם את הקשר בינינו לבין הקב"ה זה יחזק את ההידור שלנו בלימוד תורה ובקיום מצוות ובזכות זה נזכה שיקויים הפסוק "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות בגאולה האמיתית והשלימה שתבוא בקרוב ממש.