ביופיה הרב והמדהים כי האויר בגוש עציון כל כל טוב ושווה מיליונים