איך מראש ממשלה עשו עבריין?
במה הוא עבר כל כך על חוקי המדינה?
הוא פעל כרגיל כמו כל אדם בתום לבב.
כל שהוא רוצה זה להקים ולבנות את המדינה ולדאוג לצרכיה. איך הגעתם לקשר לפשע ?
איפה הוא ופשע או פלילים? השתגעו לגמריי.
כל הראשי ממשלה שהיו לפניו פעלו באותו אופן.
מה נשתנה מתמול שלשום?
ואיך מסכימים לפשע המשטרתי הזה?
הפושעים האמיתיים הם האכיפה ולא ביבי.
הרבה מתלוננים היום על ההגזמות של השלטון והאכיפה. מסוכן היום להיות איש ציבור.
אני בורח מזה ונחבא. אסור להיות בולט מידי.
יש מקטרגים על מעשי צדק וטוב לב.
יש קטרוג על עם ישראל בעליונים ובתחתונים