זאת מכונת תפירה. אני אזרח פשוט.
גם לי מנסים וניסו לתפור תיק.
משטרה של תפרנים, בונקרים ודיקטטורים.
להב שמהב. לא 442 ולא 666.
סתם בלופרים ורודפי בצע.