היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הורה לאחרונה לרה"מ שלא לעשות שימוש בתמונות שלו עם חיילים בתקופה זו, מאחר ובכך הם נוטלים חלק - גם אם באופן עקיף - בקמפיין, דבר המנוגד לחוק. נתניהו, כצפוי, מצא דרך לעקו, את ההוראה