מהיכן לקחו את הזיתים לשמן למנורה? צורת כתישת הזיתים, היכן היו מאכסנים את השמן בבית המקדש? האם רק כהן יכול להדליק את המנורה. או שזה כשר גם בישראל? כמות השמן ששמו בכל נר ונר, ועל הפתילות של המנורה