כי הוא בטוח לא יכהן בכנסת הקרובה וילך הביתה
ובכלל הוא לא ויתר מאומה אלא דגל ויתרה לאגודה על המקום הראשון