על המטבע הנדיר של מחצית השקל של הכתב סופר שנעלם בכנס הרבנים בהונגריה ומדוע סירב רבי יהודה אסאד שיעשו חיפוש בכיסם של הרבנים. האם מחצית השקל היא מצוות עשה? הרמב"ן מגיע לעכו בסוף חייו ורואה את המטבע המקורי מימי בית שני