צפו בשיעורו המיוחד של הרה"ג רבי יוסף פרץ שליט"א מתל אביב - הלכות פרשת זכור ושיחה על פרשת זכור. 

דיני פרשת זכור

שיחה על פרשת זכור