המיליונים שלא רצה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ממיליונרים שהיה להם כסף גנוב • מדוע לא מקריבים את המעיים של עופות ? ועל על ר' ישראל הכהן אייזנבלאט שיש לו ציפורן מוכנה למליקה של עופות בבית המקדש