ישראל קליין מ'קול ברמה' יצא לבדוק ולחפש את מי שעונה באמת להגדרה "איש מירון". האם הוא מצא אותו?