על רקע דרישות יהדות התורה בנושא הדיור, התעמתו באולפן קול ברמה, שני מומחי הדיור החרדים, משה ליבוביץ ואברהם וובר. ליבוביץ: "כסיף הוגדרה בהחלטת ממשלה כעיר חרדית". וובר: "צריך שהחרדים יגורו ליד החילונים אבל לא בתוכם"