נתניהו –
גדול על האיראנים
חזק מאוד בצפון וסוריה
וחלש בבושות בעזה.