"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" • בית המקדש, חורבן, גלות וגאולה: שיחות ושיעורים מפי הרב זמיר כהן, הרב יצחק פנגר, הרב ברוך רוזנבלום ועוד בענייני בית המקדש, חורבן, גלות וגאולה • צפו בשיחות מיוחדות לתשעה באב

הרב יצחק פנגר

הרב זמיר כהן

הרב אליהו עמר

הרב ברוך רוזנבלום