"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה": מזכה הרבים הרב יגאל כהן בשיעור מיוחד ומחזק אמש לאלפים, על חורבן בית המקדש, גלות, שנאת חינם, והצורך להתחזק לקראת הגאולה הקרובה • צילום: משה נחמן ושמעון ברדי - ענפים