ארץ ישראל נלחמת מאז על צביונה היהודי ובפרט על קדושת שבת קודש.

אני מוסיף שאלה לרבי יעקב אשר,

תושבי רמת גן נלחמו נגד חילולי השבת, (ש"ס בגדה בשבת ונשארה בקואליציה) תושבי פתח תקווה נלחמו למען השבת, למה אבל למה ובגדול למה ביום ראשון אלו היו מודעות משנה בעיתונות ה"חרדית" למה?

ואתם קוראים לעצמכם והשבת, אין שקר וצביעות גדולה מהמילה הזו.

תשובות כעת ועכשיו מה עשיתם למען השבת, אפילו לעצרת של השבת בבני ברק יעקב אשר לא נצפית שם.