בדרשה שנשא המגיד הנודע הרב ברוך רוזנבלום תקף את המצב השורר בארה''ק ואמר כי מעולם לא היה מצב כזה שכל נושא הבחירות מסתובב סביב נושאי הדת בארה''ק. דבר זה צריך להפחיד כל אחד ששומע את הדברים, שהרי העולם נידון אחר רובו"

המגיד הנודע הרב ברוך רוזנבלום שליט"א יצא מגדרו ולראשונה במהלך דרשה שנשא התייחס לנושא הבחירות הקרבות.

בדרשה שנשא תקף את המצב השורר בארה"ק ואמר כי מעולם לא היה מצב כזה שכל נושא הבחירות מסתובב סביב נושאי הדת בארה"ק. 'פעם' הוסיף המגיד ואמר 'כל נושאי הבחירות היו על נושאים אידאולוגיים, שמאל ימין, למוטט שלטון חמאס, למוטט את נסראללה, ועוד, כיום נוצר מצב מסוכן שבו עומדים ראשי מפלגות בישראל ומצהירים 'נקים ממשלה ללא חרדים' או לחלופין 'פנינו לממשלת אחדות חילונית ליברלית' היה דבר כזה' תמה המגיד הנודע.

עוד הוסיף ואמר, "לב מי לא יחרד בשומעו דברים כאלו שמצהירים על ה' ועל משיחו ויוצאים בריש גלי נגד הציבור החרדי והשומר תורה ומצוות בארה"ק, הפחד העיקרי הוא,  זעק המגיד, שאם ח"ו ויהיה למפלגות האלו רוב, יצא שרוב המדינה אינם חפצים בקב"ה, אינם רוצים בהמלכת ה' יתברך עליהם למלך".

"דבר זה צריך להפחיד כל אחד ואחד ששומע את הדברים, שהרי העולם נידון אחר רובו, ואם ח"ו יווצר מצב שרוב המדינה ירצו ממשלה ללא חרדים, יצא שרוב המדינה אינה חפצה בהקב"ה, דבר שצריך לזעזע כל אחד ואחד, ע"כ כל אחד מוטלת עליו החובה לגייס מצביעים מכל מי שהוא מכיר, לרתום את כולם לפעול ולהפעיל למען המפלגות החרדיות בארה"ק, שח"ו לא יווצר מצב של רוב מדינה כנגד קוב"ה ואורייתא". חתם המגיד את דבריו.

כאמור שיחותיו של הרב ברוך רוזנבלום נמסרות מדי שבוע בענייני הפרשה, אך בעקבות המצב בארה"ק חרג ממנהגו ונשא דברים כדורבנות על חובת השעה.