רק בזכות עולם התורה שפורח . ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד…
ולכן מצבעים "שס"